Yoriko Takahashi

Yoriko Takahashi's picture

 

Yoriko is an enditor and contributor for AkihabaraNews.