Japanese

Editor - November 30, 2016

Jingle Bells in Japanese! (VIDEO)
People around the world, you may now begin the process of torturing your family with this song! Everybody together: "Hashire sori yo, kaze no you ni, yuki no naka wo, karuku hayaku, waraigoe wo, yuki ni makeba, akarui hikari no hana ni naru yo - HEY!"

Editor - December 17, 2015

Jingle Bells in Japanese! (VIDEO)
People around the world, you may now begin the process of torturing your family with this song! Everybody together: "Hashire sori yo, kaze no you ni, yuki no naka wo, karuku hayaku, waraigoe wo, yuki ni makeba, akarui hikari no hana ni naru yo - Hey!!"

Editor - December 25, 2014

Jingle Bells in Japanese! (VIDEO)
People around the world, you may now begin the process of torturing your family with this song! Everybody together: "Hashire sori yo, kaze no you ni, yuki no naka wo, karuku hayaku, waraigoe wo, yuki ni makeba, akarui hikari no hana ni naru yo - Hey!!"